Familiens sejltur

Standardside

Forberedelse.

Ja, der er lavet en liste over det der mangler.

Der er bestilt udstyr hjem fra en stribe forhandlere. Batterier, vindmølle, solcelle, kabler, AIS...............

 

Forbrugsbatterier:
Der installeres 2 ekstra 140Ah gelbatterier.

Startbatteri:
Der installeres 1 nyt 74Ah AGM batteri.


Kabler:
Der er boret hul i skottet mellem styrbord agter kistebænk og pilotkøjen styrbord agter. Der er trukket kabler (AIS antenne samt GPS feed til AIS) fra radarbøjlen gennem styrbord agter kistebænk gennem skottet til pilotkøjen i agterkahytten og frem til montering af AIS under kortbordet.

Der trækkes kabler fra vindmølle placeret bagbord agter. Der er efter overvejelse besluttet AWG Marine Grade 6 - svarende til en dimensionering på 16,31 mm2. Marine Grade er fortinnede kabler - og dermed kraftigt reduceret mulighed / risiko for korrosion.

Dimensionering er valgt af hensyn til overbelastning  / brandfare, idet vindmøllen potentielt kan sende mange Ampere igennem kablerne. Ydermere er det for at holde driftstab på under 3%.

 

VHF/DSC radio:
Radioen har været i Aalborg hos Polaris Electronics A/S for at få omkodet MMSI nummeret.


AIS:
Overvejelser om hvorvidt AIS skal placeres på radarbøjlen eller i mastehøjde:
- montering i mastetoppen vil forstyrre signalet fra VHF antennen.
- der er ikke behov for at se skibe længere væk end ca. 20 sømil - afhængig af egen mastehøjde + fremmed skibs mastehøjde.

 

Kortbord:
Stiksaven blev fundet frem for at installere AIS. Det er hårdt at tage de første snit i de fine teak - og alle (alle!) mål skal være rigtige og 100% nøjagtige første gang!

Der er nu gjort plads til AIS og kassetteafspilleren er flyttet lidt til højre. Den ikke helt tidstypiske kassetteafspiller suppleres af en 6-cd changer.


Vindmølle:
Der skal monteres vindmølle på agterspejlet i bagbord side.

 

Solcelle:
Der skal monteres solcelle på ruffet foran sprayhood. Solcellen bliver limet med Sikaflex 291i.

 

Rebeliner:
Der tages mål til liner med henblik på at installere single-line reefing for 1., 2., og 3. reb.


Sejldrevsmembran:
Der skiftes sejldrevsmembran. Den eksisterende er formentlig 13 år gammel og skiftes derfor til en ny.


Simmerring:
Der installeres et nyt pakningssæt i sejldrevet - for at undgå indtrægning af saltvand i gearet og gearolien.


Anoder:
Udskiftning af anoder i motorblok, på sejldrev og på skruen.


Søventiler:
Checkes for tilstand / korrosion. Smøring af søventil / ventil i bageste toilet.


Vantskruer:
Check vantspænding og smøre vantskruerne.


Rorkvadranten:
Rorkvadranten undersøges og wirerne checkes / smøres.


Impeller:
Impeller i motor og påhængsmotor udskiftes.


Varmeveksleren:
Varmeveksleren afmonteres og checkes for blokeringer.


Alarmlamper:
Alarmlamper i cockpit checkes for funktionsduelighed.


Spil:
Alle 6 spil adskilles og smøres.


Fald:
Alle 4 fald udskiftes.


Redningsveste:
Udskift tablet og patron.


Satellittelefon:
Check funktion - herunder anvendelse af grib-filer, mailasail, passageweather.

Lanterner:
Skifte til LED pårer.


Salonlys:
Skifte til LED pærer.


Agterdæk på hækken:
Teakdækkes limes om med Sikaflex 291i og der fuges efter med Sikaflex 290dc.


VHF højttaler:
Der installeres VHF højttaler i cockpittet.


AIS Buzzer:
Der installeres AIS buzzer (kollisionskurs-alarm)  i cockpittet.


12V i cockpit:
Der installeres 12V stik i cockpittet.


Ankerkæden:
Der tages endeligt mål af ankerkæden og der sættes mærker for hver 5 meter.


Mastefod:
En løs blok ved mastefoden skal limes påny.


Ratcover:
Der sys en ny lynlås i ratcover, der efterfølgende renses for alger m.v. og imprægneres.


Diesel og vandtanke:
Der skiftes O-ringe ved dækslerne for at undgå saltvand og regnvand i henholdsvis diesel- og vandtank.


Boat speed:
Boat speed skal kalibreres.

IRC rating:
Der skal indsendes IRC skema til Dansk Sejlunion - til efterfølgende fremsendelse til ARC.


Vaccinationer:
Der skal overvejes vaccinationer for Gul feber, Hepatitis A+B samt forbehold for malaria.


Radarreflektor:
Der skal installeres radarreflektor under et af salinghornene.


Cockpit - selvlænsning:
Slanger til selvlænsning i cockpit checkes for gennemløb. De er fysisk/manuelt testet og lænser minimum 100 liter pr.minut.


Dieselfilter:
Der skal installeres ekstra dieselfilter med kuglehane - hvormed der hurtigt kan skiftes anvendelse af sekundært filter (hvorefter det primære kan skiftes - stadig under motordrift).


Washboards:
Der bores huller i washboards med henblik på sikring af disse mod at blive skyllet overbord.


Yellowbrick:
Installer yellowbrick med henblik på tracking af Beetle.


Sikkerhedsliste:
Sikkerhedsliste nedfælges på engelse - med henblik på gennemgang under Safety Check i Las Palmas.


Varmeplade:
Fremstil varmeplade med kant - skræddersyet til bradeplader i ovnen.


Gasalarm:
Installer gasalarm med henblik på at detektere LPG i salonen. Sensorena aktiveres og alarmen går, når gasniveauet når 10% af koncentrationen for eksplosionsfare.